พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 2558
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2558


   
   
   
 
โครงการหลุมพอเพียง
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2558


   
   
   
 
กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชาโลก และวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมธรรมะภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2558
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ 2558
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
กิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการบ้านสวย เมืองสุข เทิดไท้องค์ราฃัน
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558


   
   
   
 
โครงการรวมน้ำใจต้านภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ 2558
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2558


   
   
   
 
โครงการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2558
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557


   
   
   
 
โครงการฝึกทบทวนอปพร ประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กรกฏาคม 2557


   
   
   
 
โครงการคัดกรองข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อม ในผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 9 กรกฏาคม 2557


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า