หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ปิด! 3 เดือน ทะเลฝั่งอันดามัน ให้สัตว์น้ำฟักใข่
  รายละเอียดข่าว : เรื่อง ปิด! 3 เดือน ทะเลฝั่งอันดามัน ให้สัตว์น้ำฟักใข่ เนื่องจากในช่วงนี้ ได้เข้าสู่ช่วงฤดูวางไขของสัตว์ทะเลหลายชนิด กรมประมงจึงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามันประจำปี 2564 โดยปิดทะเลฝั่งอันดามันใน 4 จังหวัด ได้ แก่ พังงา กระบี่ ภูเก็ต และตรัง เป็นเวลา 3 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 ครอบคลุมพื้นที่ 5,000 ตร.กม. ให้สัตว์น้ำได้มีเวลาวางไข่และฟูมฟักตัวอ่อนจนเติมโตโดยไม่ถูกรบกวน หากใครฝ่าฝืนทำประมงในพื้นที่ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท - 30 ล้านบาท ขึ้นกับขนาดของเรือประมง หรือปรับ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งผลจากการใช้มาตรการนี้ ในปีที่ผ่านมา พบว่าสัตว์น้ำมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในเดือน พฤษภาคม มีความหนาแน่นสูงสุด คือ 690 ตัว ต่อ 10 ตร.ม. เป็นผลดีต่อชาวประมง เพราะได้ผลผลิตจากการทำประมงสูงขึ้นทุกปีด้วย ถือเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ ให้ความอุดมสมบูรณ์อยู่คู่ทะเลไทยอย่างยั่้งยืน
   
  [แนบไฟล์] :