หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ขึ้นภาษี VAT 10% จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ !!!
  รายละเอียดข่าว : เรื่อง ขึ้นภาษี VAT 10% จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ !!! ในช่วงที่ผ่านมาได้มีข่าวที่ถูกหยิบยกขึ้นมาสร้างกระแสบนโซเซียลมีเดียอย่างต่อเนื่องกับการ "ปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก 7% เป็น 10%" โดยในความเป็นจริงนั้น ประมวลรัษฎากรได้กำหนดภาษี VAT ไว้ที่ 10% โดยแบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 9% และภาษีท้องถิ่นอีก 1% แต่นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงจากระบบภาษีการค้ามาเป็นระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อปี 2535 ซึ่งทุกรัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาลดอัตราภาษี VAT ให้เหลือเพียง 7% มาโดยตลอด โดยจะประกาศเป็นปีต่อปี ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ให้คงใช้อัตราภาษี 7% สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภายรวม ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่ายังไม่มีการปรับขึ้น VAT 10% แต่อย่างใด
   
  [แนบไฟล์] :