หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกจังหวัด
  รายละเอียดข่าว : เรื่อง เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกจังหวัด "สามเหลี่ยมขับเคลื่อนวัคซีน" เป็นแนวทางการกระจายวัคซีนและฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในแต่ละจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 50 - 60 ของประชากร สำหรับการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของชิโนแวค 800,000 โดส นั้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ใน 22 จังหวัด แบ่งเป็น - พื้นที่เพื่อควบคุมการกระจายของโรค 6 จังหวัด 350,000 โดส - พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 8 จังหวัด 240,000 โดส - พื้นที่ชายแดนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 8 จังหวัด 50,000 โดส - จังหวัดอื่น ๆ ที่เหลือ จำนวน 160,000 โดส โดยเป็นการซักซ้อมความพร้อมก่อนเริ่มฉีดวัคซีน-19 ล็อตใหญ่ในเดือน มิถุนายน 2564 นี้ โดยเน้นบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า โดยจะกระจายวัคซีนโควิด-19 ในจังหวัดขนาดเล็ก 800 โดส จังหวัดขนาดใหญ่ 1,000 โดส และจังหวัดใหญ่พิเศษ 1,200 โดส รวม อสม. จังหวัดละ 1,000 โดส สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลใจในเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลนำมาฉีดกับคนไทย เป็นวัคซีนที่ดี มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสูง
   
  [แนบไฟล์] :
     
    - สามเหลี่ยม.jpg