พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ขอประชาสัมพันธ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง หยุดส่งน้ำเพื่อซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1 ซ้าย - 3ขวา - 5ซ้าย - 2ซ้าย บริเวณหมู่ที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 เมษายน 2563
  รายละเอียดข่าว : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ได้รับแจ้งจาก ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จะหยุดส่งน้ำเพื่อซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1ซ้าย-3ขวา-5ซ้าย-2ซ้าย บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลสระพังลาน ในวันที่ 1 - 12 เมษายน 2563 ขอให้ผู้ใช้น้ำคลองส่งน้ำดังกล่าว ทำการสำรองน้ำไว้ใช้ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จะรีบดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้น้ำน้อยที่สุด
   
  [แนบไฟล์] :