หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศ กจร. และประกาศสำนักงาน กจร. ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
ประกาศ กจร. และประกาศสำนักงาน กจร. ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง


 
   
   
   
 
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว


 
   
   
   
 
แจ้งกำหนดการหยุดส่งน้ำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64  
แจ้งกำหนดการหยุดส่งน้ำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64


 
   
   
   
 
การรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564  
การรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564


 
   
   
   
 
เตรียมเปิด เว็บไซต์ "ครูพร้อม" 17 พ.ค. นี้ เสริมเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่ง  
เตรียมเปิด เว็บไซต์ "ครูพร้อม" 17 พ.ค. นี้ เสริมเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่ง


 
   
   
   
 
เผลอลบแอปฯ “เป๋าตัง” ดาวน์โหลดใหม่ได้ไม่เสียสิทธิ “เราชนะ – ม.33 เรารักกัน”  
เผลอลบแอปฯ “เป๋าตัง” ดาวน์โหลดใหม่ได้ไม่เสียสิทธิ “เราชนะ – ม.33 เรารักกัน”


 
   
   
   
 
เลื่อนเปิดเทอม เป็น 14 มิ.ย. 64  
เลื่อนเปิดเทอม เป็น 14 มิ.ย. 64


 
   
   
   
 
กยศ. ยกเลิกผู้ค้ำประกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้  
กยศ. ยกเลิกผู้ค้ำประกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้


 
   
   
   
 
3 ช่องทางกระจายฉีดวัคซีน รับมือโควิด-19  
3 ช่องทางกระจายฉีดวัคซีน รับมือโควิด-19


 
   
   
   
 
การจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรัววัดทางอินเตอร์เน็ต (e-Qlands) ของกรมที่ดิน  
การจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรัววัดทางอินเตอร์เน็ต (e-Qlands) ของกรมที่ดิน


 
   
   
   
 
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 (งวดที่ 6)  
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 (งวดที่ 6)


 
   
   
   
 
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 22)  
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 22)


 
   
   
   
 
ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล  
ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล


 
   
   
   
 
ถูกเลิกจ้างเพราะติดโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย  
ถูกเลิกจ้างเพราะติดโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย