พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ขอประชาสัมพันธ์ แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ขอประชาสัมพันธ์ แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการส่งน้ำฤดูแล้งและฤดุฝน ประจำปี 2563  
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการส่งน้ำฤดูแล้งและฤดุฝน ประจำปี 2563


 
   
   
   
 
ประกาศ แจ้งการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563  
ประกาศ แจ้งการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563


 
   
   
   
 
ประกาศ แจ้งการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563  
ประกาศ แจ้งการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563


 
   
   
   
 
ขอประชาสัมพันธ์ แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ขอประชาสัมพันธ์ แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ ร่วมวิ่งสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน" เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ประชาสัมพันธ์ ร่วมวิ่งสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน" เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2562  
ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2562


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์รับชำระค่าไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
ประชาสัมพันธ์รับชำระค่าไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2562


 
   
   
   
 
โครงการ "หนึ่งจังหวัดเที่ยวฟรี 1 เดือน" สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  
โครงการ "หนึ่งจังหวัดเที่ยวฟรี 1 เดือน" สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างปลอดภัย  
ประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างปลอดภัย


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์อนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์อนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์จัดทำแผนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
ประชาสัมพันธ์จัดทำแผนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย