พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประชาสัมพันธ์ การงดให้บริการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า "ที่สำนักงาน" โดยขอความร่วมมือทำผ่าน Application เท่านั้น  
ประชาสัมพันธ์ การงดให้บริการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า "ที่สำนักงาน" โดยขอความร่วมมือทำผ่าน Application เท่านั้น


 
   
   
   
 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง หยุดส่งน้ำเพื่อซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1 ซ้าย - 3ขวา - 5ซ้าย - 2ซ้าย บริเวณหมู่ที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 เมษายน 2563  
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง หยุดส่งน้ำเพื่อซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1 ซ้าย - 3ขวา - 5ซ้าย - 2ซ้าย บริเวณหมู่ที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 เมษายน 2563


 
   
   
   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


 
   
   
   
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเลือกกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเลือกกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน


 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สระพังลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สระพังลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563


 
   
   
   
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน  
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน


 
   
   
   
 
ไวรัสโคโรนาสายพันธู์ใหม่ 2019 (โึควิด-19)  
ไวรัสโคโรนาสายพันธู์ใหม่ 2019 (โึควิด-19)


 
   
   
   
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2563  
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2563


 
   
   
   
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


 
   
   
   
 
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน  
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน


 
   
   
   
 
ขอประชาสัมพันธ์ แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ขอประชาสัมพันธ์ แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 
   
   
   
 
ขอประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศเพิ่มค่าเบี้ยปรับ "การละเมิดการใช้ไฟฟ้า"  
ขอประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศเพิ่มค่าเบี้ยปรับ "การละเมิดการใช้ไฟฟ้า"


 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"  
ขอเชิญร่วมงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"


 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สระพังลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สระพังลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย