พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ขยายเวลา "เราเที่ยวด้วยกัน" ถึง เมษายน 2564  
ขยายเวลา "เราเที่ยวด้วยกัน" ถึง เมษายน 2564


 
   
   
   
 
ยืนยัน! แอปฯ "หมอชนะ" ปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิ  
ยืนยัน! แอปฯ "หมอชนะ" ปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิ


 
   
   
   
 
รัฐเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่  
รัฐเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่


 
   
   
   
 
ฟรี! ฝึกอาชีพ แม่เลี้ยงเดี่ยว สู้ภัยโควิด-19  
ฟรี! ฝึกอาชีพ แม่เลี้ยงเดี่ยว สู้ภัยโควิด-19


 
   
   
   
 
ข่าวดี! กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโควิด-19 สามารถรับการตรวจรักษาฟรี ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน  
ข่าวดี! กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโควิด-19 สามารถรับการตรวจรักษาฟรี ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน


 
   
   
   
 
ธกส.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้  
ธกส.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้


 
   
   
   
 
ศบค.มท.สั่งการเข้มทุกจังหวัด ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามแนวปฏิบัติที่กำหนด  
ศบค.มท.สั่งการเข้มทุกจังหวัด ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามแนวปฏิบัติที่กำหนด


 
   
   
   
 
รัฐเข้ม! ควบคุมพื้นที่เสี่ยง แนะอย่าปิดบังข้อมูล  
รัฐเข้ม! ควบคุมพื้นที่เสี่ยง แนะอย่าปิดบังข้อมูล


 
   
   
   
 
5 ของขวัญปีใหม่ แรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า  
5 ของขวัญปีใหม่ แรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า


 
   
   
   
 
ปภ.แนะงดเผา ลดควัน ลดเสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน  
ปภ.แนะงดเผา ลดควัน ลดเสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน


 
   
   
   
 
กุ้งธงฟ้า ช่วยเหลือเกษตรกร  
กุ้งธงฟ้า ช่วยเหลือเกษตรกร


 
   
   
   
 
คุมเข้ม!!! ร้านออนไลน์ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา  
คุมเข้ม!!! ร้านออนไลน์ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา


 
   
   
   
 
แนะนำโหลดใช้แอปฯ "หมอชนะ" ประเมินโควิด-19 ด้วยตัวเอง ติดตามสอบสวนโรคได้ทันที  
แนะนำโหลดใช้แอปฯ "หมอชนะ" ประเมินโควิด-19 ด้วยตัวเอง ติดตามสอบสวนโรคได้ทันที


 
   
   
   
 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันที่ 11 มกราคม 2564  
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันที่ 11 มกราคม 2564


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย