พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562


 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์


 
   
   
   
 
เชิญชวนใส่เสื้อสีเหลือง 4 เดือน ตั้งแต่ เม.ย. - ก.ค. 62 เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9  
เชิญชวนใส่เสื้อสีเหลือง 4 เดือน ตั้งแต่ เม.ย. - ก.ค. 62 เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9


 
   
   
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.


 
   
   
   
 
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการจุดไฟเผาไร่อ้อยหรือตอซังข้าวเป็นการชั่วคราว  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการจุดไฟเผาไร่อ้อยหรือตอซังข้าวเป็นการชั่วคราว


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562  
ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562


 
   
   
   
 
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ  
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ


 
   
   
   
 
fhrCGutVOZPbw  
OjnbHNxijAGNZZMix


 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


 
   
   
   
 
คำสั่ง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562  
คำสั่ง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562


 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 "สระพังลานเกมส์" ครั้งที่ 11  
ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 "สระพังลานเกมส์" ครั้งที่ 11


 
   
   
   
 
ประกาศ แจ้งการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562  
ประกาศ แจ้งการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562


 
   
   
   
 
ประกาศ แจ้งการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562  
ประกาศ แจ้งการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย