หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

โครงการสระพังลานร่วมใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน จัดโครงการโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2559

อบต.สระพังลาน จัดโครงการ ถนนสวย สะอาด ปลอดขยะ บ้านสระพังลาน หมู่ที่ 1,6,7 และ 10 ถนนสระพังลาน-ดอนมะเกลือ

อบต.สระพังลาน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เสด้จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

อบต.สระพังลาน จัดทำโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราฃสมบัติครบ 70 ปี

อบต.สระพังลาน จัดโครงการ ชุมชนร่วมใจ คูคอลงสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21-22 เมษายน 2559
[+] more
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
คลิก ผลิตภัณฑ์ รองเท้าแตะ
รายละเอียด  ทำเป็นรองเท้าขนาดต่าง ๆ ตามออร..
ติดต่อ  กลุ่มอาชีพทำรองเท้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวงาน ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อ : นายสนั่น พู..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่  วนอุทยานพุม่วง
รายละเอียด   อยู่ที่หมู่ 5 ตำบลจระเข้สามพัน ห่างจากจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร ทางเข้าห่างจากทางแยกอู่ทอง - บ่อพลอย 2 กิโลเมตร ..
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
 
คืนความสุขให้คนในชาติ
คู่มือบริการประชาชน
หนังสือราชการ สถจ.สุพรรณบุรี
แแบวัดความพึงพอใจ
[+] more
 66 wuzesjsiju EvgScalo [20 มี.ค. 61]::[11]
 81 ydtsnsuzeltsou FvvQueno [20 มี.ค. 61]::[4]
 85 llnnazeetxhtlv Kmecourb [20 มี.ค. 61]::[4]
 122 xdygtxftle AadScalo [20 มี.ค. 61]::[0]
 59 zmwkxttcmyrgwct Gnautili [20 มี.ค. 61]::[24]
 
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โยธาไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ไทยเข้มแข็ง กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร